Supervisie

Werk je met mensen en wil je reflecteren op je eigen beroepsmatig handelen dan ben je welkom voor individuele supervisieconsulten.

Je leert door naar jezelf en je werksituatie te kijken. Een vraag kan zijn ‘wat gebeurde er met jou toen die client of collega boos op je werd? Je leert doorvoelen wat er in jou gebeurt. Hierdoor word je je o,a. bewust van je eigen normen en waarden, je verwachtingen en je manier van handelen.

Supervisie: blinde vlekken worden zichtbaar, nieuwe inspiratie en professionele groei!

 

De NBVH heeft als doelstelling de kwaliteitsbevordering van therapeuten. Sinds 2006 betekent dit dat kandidaat-registertherapeuten de eerste 2 jaar verplicht supervisie moeten volgen bij een gecertificeerde praktijkbegeleider. Een traject bestaat uit 8 sessies praktijkbegeleiding gedurende 2 jaar.

De begeleidingsaspecten zijn:

  • Jouw groei als zelfstandig therapeut
  • Keuzes en interventies in het therapeutisch proces met clienten
  • De ontwikkeling van je zelfstandige praktijkvoering als onderneming.

Afhankelijk van jouw wensen kan ondersteuning ingevuld worden door:

  • Gesprekken
  • Oefeningen
  • Casusbehandeling
  • Sparring partnership
  • Sociale ondersteuning, meedenken
  • Coaching

Aan de hand van jouw wensen maken we in de 1e bijeenkomst een NBVH Overeenkomst Supervisie op.