Regressietherapie

Regressie betekent  dat je van ‘het hier en nu’ terug gaat naar het verleden. Je kunt het vergelijken met het terugbladeren in jouw fotoalbum.

Uitgangspunten zijn, dat:

  • elk probleem ergens in het verleden is ontstaan of begonnen
  • alles wat in jouw leven gebeurd is, opgeslagen is alleen kun je je niet alles meer bewust herinneren
  • ervaringen opgeslagen zijn in je lichaam, al jouw lichaamscellen hebben een geheugen

Dus elk psychisch, emotioneel of fysiek probleem heeft zijn oorzaak in onverwerkte ervaringen. Door terug te bladeren in je fotoalbum van je leven spoor je als het ware je onverwerkte ervaring op. Hierdoor krijg je inzicht in de situatie in het ontstaan van jouw probleem. Door je verkregen inzicht te koppelen aan het NU kun je veranderen en de oorzaak van je probleem een plek geven. Dat leidt tot een bevrijding waardoor je verder kunt met je leven, zonder dat het probleem je nog hindert.

  1. Mentaal krijg je inzicht en begrip;
  2. Emotioneel ervaar je acceptatie en rust;
  3. Fysieke spanningen en klachten verminderen of verdwijnen.